Vị trí xếp hạng

Hoàng Văn Luân   26.2068977355957
Đào Văn Phi   24.8275871276855
Nông Thị Hồng Gấm   20.6896553039551
Vũ Ngọc Tuyết   20.6896553039551
Lương Thị Trang  
admin  
LỊCH THI
Lịch thi trên hệ thống trắc nghiệm trực tuyến của http://tinhocngoaingu.vn sẽ được cập nhật tại đây:
Lĩnh vực Tiếng anh

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D071

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 28/09/2017 15:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D070

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 28/09/2017 14:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ A số D069

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 25/09/2017 15:40

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D068

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 25/09/2017 15:40

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D067

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 25/09/2017 15:10

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D066

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 19/09/2017 15:30

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D065

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 19/09/2017 14:15

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D064

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 14/09/2017 15:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D063

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 14/09/2017 14:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D062

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 05/09/2017 10:50

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D061

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 05/09/2017 10:10

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D060

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 29/08/2017 14:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D059

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 21/08/2017 16:40

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D058

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 21/08/2017 15:40

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D057

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 21/08/2017 15:10

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ C số D056

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 16/08/2017 10:30

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D055

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 16/08/2017 9:45

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D054

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 09/08/2017 14:0

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D053

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 02/08/2017 15:10

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D052

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 31/07/2017 15:5

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D051

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 31/07/2017 9:30

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D050

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 25/07/2017 14:30

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D049

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 24/07/2017 14:30

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi tiếng anh trình độ B số D048

Thời gian thi: 60 phút
Giờ bắt đầu thi: 21/07/2017 14:30

Đã quá giờ thi

Lĩnh vực Tin học cơ bản

- Tên đề thi hiện tại là:De thi so D007

Thời gian thi: 30 phút
Giờ bắt đầu thi: 07/06/2017 14:50

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:De thi so D006

Thời gian thi: 30 phút
Giờ bắt đầu thi: 07/06/2017 14:50

Đã quá giờ thi

- Tên đề thi hiện tại là:Đề thi số D005

Thời gian thi: 30 phút
Giờ bắt đầu thi: 06/07/2017 14:0

Đã quá giờ thi

Lĩnh vực Tin học nâng cao

Hiện tại không có cuộc thi trắc nghiệm online nào